lato_1 lato_2 lato_3 lato_4 lato_5 lato_6 lato_7 lato_8 lato_9 p1010660 p1010663 p1030012 p1040890 p1050702 p1060749 p1070017 p1200780

Informacja dotycząca zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Wiżajny

 

INFORMACJA

dotycząca zbiórki odpadów komunalnych na terenie
Gminy Wiżajny

Od 01 stycznia 2015 r. odbiór odpadów komunalnych prowadzony jest przez wyłonioną w przetargu Firmę Transportowo – Usługową EKO s.c. ul. Słoneczna 12, 16 - 404 Jeleniewo tel. 87 568 30 16.

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiżajny właściciele nieruchomości gromadzą odpady w sposób selektywny w podziale na odpady suche i zmieszane. Odbiór odpadów odbywa się jeden raz w miesiącu.

Odpady suche tj. papier, gazety i czasopisma, papier szkolny, biurowy, torebki papierowe, tektura i kartony, opakowania z papieru powlekanego, metalowe puszki po żywności, napojach oraz inne opakowania metalowe, opakowania wielomateriałowe (tetra pak), folia, plastikowe butelki po napojach, środkach czystości i produktach spożywczych, tworzywa sztuczne zbierane są do pojemników w kolorze żółtym lub oznaczone kolorem żółtym pozwalającym na identyfikację i odbierane jeden raz w miesiącu. Zaleca się oczyszczanie silnie zabrudzonych tworzyw i opakowań.

Odpady zmieszane tj. popiół z węgla, worki z odkurzacza, sznurki i wstążki, odpady higieniczne, ceramika, lustra, szkło płaskie, zmiotki, niedopałki papierosów zbierane są do pojemników w kolorze czarnym, ciemnoszarym, zielonym oraz brązowymodbierane jeden raz w miesiącu.

Każdy właściciel nieruchomości powinien we własnym zakresie zaopatrzyć się w odpowiednie dla danego rodzaju odpadów pojemniki spełniające wymagania Polskich Norm oraz oznakowanie zapewniające identyfikację (np. nr nieruchomości).Pojemniki te należy utrzymać w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym. Pojemniki z odpadami należy wystawiać przed posesję najpóźniej do godziny 600 w dniu planowanego odbioru. Pojemniki wystawione po tym terminie mogą zostać nieodebrane.

Odpady biodegradowalne to odpady pochodzenia biologicznego, które podlegają naturalnym procesom rozkładu, czyli biodegradacji. Odpadami tymi są m. in. odpady kuchenne (stałe i płynne), tj. obierki, skorupki jaj, odpadki z ryb, mięsa i drobne kości, resztki owoców i warzyw, skoszona trawa, kwiaty i pozostałości roślin, ręczniki papierowe, chusteczki, popiół drzewny, itp., które zaleca się umieszczać we własnych kompostownikach. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wrzucania ich do pojemników z odpadami zmieszanymi.

Odpady takie jak: opakowania szklane, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady zielone odbierane są od właścicieli nieruchomości nieodpłatnie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy Oczyszczalni Ścieków w Wiżajnach, Wiżajny 69. Godziny otwarcia: poniedziałek 800 - 1000, czwartek 1500 - 1700 oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach 900-1100.

W sytuacji, kiedy dana nieruchomość obejmuje budynki wielolokalowe obowiązki właściciela przejmuje zarząd nieruchomością wspólną.

Rada Gminy Wiżajny w drodze uchwały postanowiła, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona będzie od gospodarstwa domowego.

 

Jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny opłata wynosi, w przypadku gospodarstwa:

 

 • 1 - osobowego – 15 zł,
 • 2 - osobowego – 24 zł,
 • 3 - osobowego – 32 zł,
 • 4 - osobowego – 42 zł,
 • 5 – osobowego – 45 zł,
 • 6 - osobowego i więcej – 50 zł.

Jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny opłata wynosi, w przypadku gospodarstwa:

 

 • 1-osobowego – 30 zł,
 • 2-osobowego – 48 zł,
 • 3-osobowego – 64 zł,
 • 4-osobowego - 84 zł,
 • 5-osobowego – 90 zł,
 • 6-osobowego i więcej – 100 zł.

Gmina odbierać będzie również odpady od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, tj. placówek handlowych, usługowych, podmiotów publicznych, cmentarzy itp.

 

Jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny opłata za pojemnik wynosi:

Jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny opłata za pojemnik wynosi:

o pojemności 60 l -  w wysokości 40 zł,

o pojemności 60 l -  w wysokości 80 zł,

o pojemności 110-120 l - w wysokości  45 zł,

o pojemności 110-120 l - w wysokości 90 zł,

o pojemności 240 l - w wysokości 65 zł,

o pojemności 240 l - w wysokości 130 zł,

o pojemności 400 l – w wysokości 80 zł,

o pojemności 400 l – w wysokości 160 zł,

o pojemności 660 l – w wysokości 100 zł,

o pojemności 660 l – w wysokości 200 zł,

o pojemności 1100 l  w wysokości 130 zł,

o pojemności 1100 l - w wysokości 260 zł,

o pojemności 7 m3 (KP7) - w wysokości 300 zł

o pojemności 7 m3 (KP7) - w wysokości 450 zł.

 

W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, winna być uiszczana ryczałtowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe w wysokości:

 • 180,00 zł – przy selektywnej zbiórce odpadów
 • 360,00 zł - przy braku selektywnej zbiórki odpadów.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu, które obejmują odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną systemu.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do 25 dnia każdego miesiąca, za który opłata dotyczy (np. za styczeń do 25 stycznia) na konto Urzędu Gminy Wiżajny nr 33 9354 0007 0090 0900 0114 0002 w BS Sejny O/Wiżajny, zgodnie ze złożoną deklaracją.

Brak uiszczania opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów, skutkować będzie wszczęciem postępowania egzekucyjnego, a następnie windykacja należności (zajęcie wynagrodzenia, ruchomości, obciążenie hipoteką).

Prosimy też o zaprzestanie spalania w piecach odpadów z tworzyw sztucznych – butelek PET, reklamówek, folii, odpadów gumowych, lakierniczych itp. Dym ze spalonych śmieci jest bardzo szkodliwy dla naszego zdrowia, odkłada się w glebie, a ponadto osoby spalające śmieci mogą ponosić konsekwencje karne.

Informacje w zakresie gospodarki odpadami można uzyskać w Urzędzie Gminy Wiżajny ul. Rynek 1, 16-407 Wiżajny, tel. 87 568 83 03 lub 87 568 80 27 oraz na stronie gminy www.wizajny.pl

D.S.
Baner
Zegar
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Lista subskrybentów
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja
dopisz wypisz
21 sierpnia 2017
poniedziałek
233 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Franciszka, Kazimiery, Ruty
Urząd Gminy Wiżajny,
Rynek 1, 16-407 Wiżajny, woj. podlaskie
tel.: 087 568 80 49, fax: 087 568 80 49, email: wizajny@su.home.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI