lato_1 lato_2 lato_3 lato_4 lato_5 lato_6 lato_7 lato_8 lato_9 p1010660 p1010663 p1030012 p1040890 p1050702 p1060749 p1070017 p1200780

Zadania gminy wynikające z ustawy

 

2016 r.

Zadania gminy wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r.

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 

 

2015

- zadania_-smiecie.jpg

 

2014 r.

Zadania gminy wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r.

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 1. Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wiżajny jest Firma Transportowo – Usługowa EKO s.c. ul. Słoneczna 12, 16 - 404 Jeleniewo.
 2. Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wiżajny zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o. ul. Buczka 150 a, 16-400 Suwałki.
 3. Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6 f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

  Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2014 r. [%]

  3,3 %

  Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2014 r. [%]

  21,3 %

  Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2014 r. [%]

  100 %

 4. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK mieści się przy Oczyszczalni Ścieków w Wiżajnach, Wiżajny 69. Czynny w poniedziałek od 800 – 1000, czwartek 1500-1700 oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca od 900 - 1100.
 5. Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
 • PSZOK
 • zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy SA zobowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju, a prowadzący punkt serwisowy zobowiązany jest do niepłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna.
D. S.
Baner
Zegar
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Lista subskrybentów
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja
dopisz wypisz
21 sierpnia 2017
poniedziałek
233 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Franciszka, Kazimiery, Ruty
Urząd Gminy Wiżajny,
Rynek 1, 16-407 Wiżajny, woj. podlaskie
tel.: 087 568 80 49, fax: 087 568 80 49, email: wizajny@su.home.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI